1292 header

Policy

Drogpolicy

Att vara med i en idrottsförening är mer än att bara träna och tävla. Här får barn och ungdomarna en trygg och social gemenskap. Idrottsledaren är en viktigt social förebild. Som en del av detta ansvar vill vi erbjuda alla medlemmar en drogfri barn/ungdoms verksamhet.

Med droger menar vi doping, narkotika, alkoholhaltiga drycker och rökning.

 • Öckerö IBK verkar för en drogfri barn- och ungdomsverksamhet
 • All verksamhet som vänder sig enbart till barn/ungdomar under 18 år skall alltid vara drogfri.
 • Inga droger får förekomma hos barn/ungdomar under 18 år under föreningsverksamhet
 • Våra lokaler skall i alla sammanhang vara rökfria
 • Ledare och tränare för barn/ungdomar som använder tobak skall i samband med föreningsverksamhet göra detta med hänsyn till barn/ungdomarna.
 • I alla sammanhang där man bär Öckerö FF´s klubbdräkt är det inte tillåtet dricka alkoholhaltiga drycker. Det är viktigt att förstå att man representerar föreningen och är en stor förebild med klubbdräkten på.

Punkterna i vår drogpolicy är beslutade av föreningens styrelse. Policyn skall vara känd och accepterad av alla lagledare, tränare och styrelsemedlemmar och är ett obligatoriskt dokument i våra ledarpärmar.

Hönö 2007-01-17

Styrelsen

Öckerö Fritids Förening 

Pdf Drogpolicy.pdf (200 KB)

Ledarpolicy

Du som ledare / tränare i Öckerö IBK gör en viktig insats för alla barn / ungdomar som vill spela och utvecklas inom innebandy i vår förening.

Som ledare / tränare har du även ett stort ansvar för alla dessa barn / ungdomar och allt runt i kring träningar och matcher. Du har även ett ansvar som representant för föreningen. 
Därför har föreningen tagit fram en Ledarpolicy som Du skall följa som Ledare i vår förening. Är ni ett team av ledare krävs att alla punkter uppfylls inom ledarteamet.

 1. Ledaren bör deltaga i ledarmöten för att få senaste informationen samt byta erfarenheter med andra ledare.
 2. Ledaren skall föra närvaro på närvarokort som finns i hallen. Närvarokorten lämnas in fullständigt ifyllda 2 gånger om året till ansvarig i föreningen (se aktuell kontaktlista). Datum för inlämnandet meddelas vid respektive tillfälle.
 3. Ledaren ansvarar för öppning och låsning i hallen vid respektive tränings tillfälle samt eventuellt hemma match.
 4. Ledaren ansvarar för alla som vistas i hallen under respektive träning. Obehöriga skall ej finns i hall eller närliggande lokaler.
 5. Ledaren bör gå utbildningar som föreningen erbjuder för att höja sin kompetens samt erhålla / behålla sin nödvändiga ledarlicens.
 6. Ledaren ansvarar för lagets matchställ under säsongen. Vid säsongs avslut återlämnas matchstället till material ansvarig i föreningen för inräkning och eventuellt utbyte inför säsongsstart.
 7. Ledaren är skyldig att informera alla spelare om aktiviteter inom föreningen som fås av styrelsen eller annan i föreningen.
 8. Ledare för ungdomslag är skyldig att informera föräldrar om rutiner vid borta matcher.
 9. Ledare för ungdomslag är skyldig att hålla café med hjälp av föräldrar enligt café lista som delas ut i början av säsongen.
 10. Ledaren skall på och utanför plan uppträda på ett sätt som gagnar innebandyn och föreningen. Ledaren skall inte uttala sig i frågor som kan skada föreningens anseende.
Till hjälp finns en ledaransvarig i föreningen som är ditt bollplank. Givetvis ersätts du för eventuella portokostnader vid utskick.

Pdf Ledarpolicy.pdf (200 KB)

Föräldrapolicy

 1. Informera dig om föreningens mål med verksamheten.
 2. Föräldraambitionen kan bli en fallgrop för barnen och ungdomarna. Ett led i utbildningen är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand.
 3. Stötta ditt barn och ledarna i laget. Splittring mellan ledare och föräldrar går alltid ut över barnen/ungdomarna.
 4. Låt barnen/ungdomarna, så långt som möjligt, uppleva sin idrott på egen hand. Attityder och värderingar är viktiga. Idrotten bygger på respekt, rent spel, demokrati m.m.
 5. Uppfostra dina barn så att de i sin idrottsmiljö vågar uttrycka och visa sina känslor.
 6. Älska ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om idrotten, kamraterna och ledarna.
 7. Se till att ni i laget enas om normer och regler som är viktiga för era barns utveckling som människor och idrottare.
 8. Stötta domarna i deras svåra och viktiga roll som matchledare.
 9. Hetsa aldrig fram resultat. Var sak har sin tid! Utbildning till idrottare är en lång process. Varje idrottare är unik.
 10. Låt ditt barn variera sitt idrottande. Det är bra att hålla på med flera idrotter. Variation göder inspiration!
 11. Tänk på att ditt barn idrottar för att få uppleva gemenskap, utveckla skicklighet, spänning, tävling, framgång, status, fysisk form, utlopp för energi.
 12. Under träning lär man sig nya saker, under tävling praktiserar idrottarna kunskapen.
 13. Övervärdera aldrig tävlandets betydelse under ungdomsåren.
 14. Informera dig om ledarnas principer för laguttagning.
 15. Se till att ditt barn vilar och äter ordentligt. Stötta ditt barn i skolan och idrotten.
 16. Engagera dig i föreningen, det är kul!

Md 140610 stiftelsen dunross
Md ica supermarket
Md tullhuset h n

Besök vår nya klubbshop på https://www.innebandykungen.com/foreningsshop/ockero-ibk.html

Där finner ni Overaller, shorts, väskor mm

Md sargregklam t hemsidan
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub